top

ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์มที่จำเป็นต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารจำเป็นในการ โอน-สลับเลข จดทะเบียน

 ** คลิกขวาแล้วเลือก "Save link as.."  หรือ "บันทึกเป็น..."
 ** หรือเปิดเอกสารเลย แล้วปริ้นท์จากเครื่องท่าน

  1. เอกสารแบบคำขออื่นๆ
  2. หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า)
  3. หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง)
  4. หนังสือยินยอม
  5. หนังสือยินยอม (กรณีรถเข้าไฟแนนซ์)
  6. หนังสือโอน (ด้านหน้า)
  7. หนังสือโอน (ด้านหลัง)
  8. หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหน้า)
  9. หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหลัง)​
  10. เอกสารใบโอนสิทธ์ (ป้ายประมูล)

 

bottom