top

ทะเบียนรถ ฆน 1991

ฆน 1991
หมวดอักษร : ฆน
หมายเลข : 1991
ราคา : 95,000 บาท
สถานะ : ทะเบียนพร้อมใช้งาน
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง : เลขหาบ, เลขสี่หลัก


ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ซื้อ-ขาย เลขทะเบียน

ขั้นตอนการซื้อทะเบียน(รถใหม่)

  •  โอนเงินมัดจำบางส่วน ( จะขึ้นสถานะว่า "จองแล้ว" ) **หากเป็น ป้ายขาวดำ กรุณาโอนเต็มจำนวน

  •  นัดชำระส่วนที่เหลือที่กรมการขนส่ง จ.-ศ. เวลา 09:00 น. - 15:00 น. พร้อมส่งมอบ

  •  ให้ท่านนำหลักฐานต่างๆ ไปให้กับโชว์รูมรถ เพียง 1-2 อาทิตย์ ก็จะได้รับป้าย และเล่มที่โชว์รูม

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่ [ ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ]

  •  หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

  •  หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)

  •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

  •  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 

กรณีสลับป้ายทะเบียน (มีป้ายทะเบียนแล้ว)

  •  นำเล่มรถตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ 2 ชุด

  •  หากรถติดไฟแนนท์ ให้นำเล่มตัวจริงมาให้กับเราที่กรมการขนส่งทางบก

  •  รอประมาณ 2-3 วัน มารับเล่มรถ, ป้ายภาษี, และป้ายเหล็กคู่ใหม่(โดยนำป้ายเหล็กคู่เก่ามาแลกด้วย)

bottom